Wanneer u aangeeft gebruik te gaan maken van onze voorgestelde schoonmaakster, ontvangt u van onze backoffice partner OAK Payroll een digitale opdrachtbevestiging.