Algemene voorwaarden

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bedrijfcleaning (H-Cleaning B.V.).

2. Diensten

Bedrijfcleaning treedt op als intermediair tussen u, opdrachtgever, en de schoonmaakster. Bedrijfcleaning stelt een schoonmaakster voor aan de hand van de opgegeven wensen in het aanvraagformulier. De schoonmaakster treedt in dienst bij OAK Payroll. OAK Payroll verzorgt de uitbetaling en de facturatie van dienstverlener conform de met de schoonmaakster gesloten arbeidsovereenkomst en haar algemene voorwaarden voor zover van toepassing. Opdrachtgever en OAK Payroll tekenen bij een succesvolle bemiddeling een opdrachtbevestiging.

3. Bemiddelingskosten

U betaalt bemiddelingskosten als Bedrijfcleaning u gekoppeld heeft aan een schoonmaakster die voldoet aan uw wensen die u heeft aangegeven in het aanvraagformulier. 

4. Betaling

Bedrijfcleaning stelt jaarlijks, telkens per 1 januari van het jaar, voor zover van toepassing de tarieven vast. U ontvangt een factuur per e-mail, (tenzij anders vermeld), van OAK Payroll voor de afgenomen diensten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

5. Garantie

Wanneer Bedrijfcleaning een schoonmaakster aan u voorstelt, heeft u 6 maanden garantie. Wanneer de schoonmaakster toch niet bevalt of binnen 6 maanden stopt, kan Bedrijfcleaning kosteloos op zoek naar een nieuwe schoonmaakster (indien mogelijk).

6. Aansprakelijkheid

Bedrijfcleaning kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een schoonmaakster.

7. Verbod rechtstreekse arbeidsverhouding

Voor de opdrachtgever is het niet toegestaan om een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de voorgestelde schoonmaakster, tenzij dit met Bedrijfcleaning is overeengekomen. 

8. Privacy

Bedrijfcleaning gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

9. Klachten

Klachten kunt u melden bij de klantenservice. Gaat de klacht over een schoonmaakster, dan zal Bedrijfcleaning in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de schoonmaakster. Indien Bedrijfcleaning twee klachten heeft ontvangen over een schoonmaakster dan zal de hulp uit het bestand worden verwijderd.

 

  

Beoordeling

Beoordeling door klanten: 8.5 / 10 - 911 beoordelingen